Palvelujen toimitusehdot

Palvelujen toimittaja

AirApart (2260559-6)
Aurorankatu 9 A1, 00100 Helsinki
+358408481196
info@airapart.com
Jäljempänä ”Toimittaja”.

Asiakas

Jäljempänä ”Asiakas”.
Edellä määriteltyihin sopijapuoliin viitataan jäljempänä yhdessä tai erikseen myös ”Osapuolina”.

Palvelupakettien sisältö

Toimittajalla on oikeus kieltäytyä palvelupakettien toimittamisesta, mikäli katsoo ettei asunnon
lyhytaikainen vuokraaminen ole kannattavaa tai suotavaa. Asiakas vastaa siitä, että palvelupaketin
toimittamiselle ei ole estettä taloyhtiön tai naapurien puolelta.

Peruspalvelu-paketti
Siivous yöpyjien jälkeen, pääsääntöisesti klo 9-17 välillä.
Asiakkaan tarjoamien liinavaatteiden ja pyyhkeiden vaihto. Niiden pesu ei kuulu palveluun.
Kohteen valokuvaus ja listaaminen lyhytaikaista yöpymistä tarjoaviin palveluihin.
Asiakaspalvelu puhelimitse ja sovelluksien välityksellä klo 08-21 ja yöpäivystys puhelimitse klo 21-08.
Avaintenluovutus koodillisesta turvasäilöstä tai vastaavasta paikasta. Toimittaja voi luovuttaa avaimen myös
muilla tavoilla, kuten henkilökohtaisesti majoittujalle.
Toimittajan provisio on 22%.

Täysipalvelu-paketti sisältää samat palvelut kuin Peruspaketti seuraavin lisäyksin:
Liinavaatteet ja pyyhkeet sekä päivittäiskemikaalit kuten shampoon, suihkugeelin ja käsienpesunesteen.
Liinavaatteiden ja pyyhkeiden pesu kuuluu palveluun.
Kohteen hintaoptimointi alihankkijan ja Toimittajan omien toimien avulla.
Toimittajan provisio on 30%.

Takuutuotto-paketti sisältää samat palvelut kuin Perus- ja Täysipalvelu-paketit seuraavin lisäyksin:
Palvelu koskee ainoastaan Etelä-Helsingissä sijaitsevia yksiöitä ja kaksioita.
Toimittaja tekee asunnon vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen. Irtisanomisaika on tällöin vähintään 3
kuukautta ja vuokra maksetaan kuun viimeinen päivä. Muista ehdoista sovitaan tapauskohtaisesti.
Toimittajalla on oikeus kieltäytyä palvelun toimittamisesta, jos vuokrasopimuksen ehdot eivät ole tarpeeksi
edulliset.
Toimittaja kalustaa asunnon irtokalusteet. Kalustukseen sisältyy myös asumisessa välttämättömät laitteet ja
astiat, kuten mikroaaltouuni, pölynimuri ja astiasto. Kiinteät kalusteet, kuten suihkukalusteet tai keittiön
kaapistot, eivät kuulu palveluun.
Toimittaja ei peri prosenttiperusteista provisiota. Asiakkaan osuus tuotoista on se summa, jonka hän saisi
vuokraamalla asuntoaan yksityishenkilöille ynnä sata euroa kuukaudessa (vuokra +100€/kk). Toimittajan
osuus on jäljelle jäävä osa.
Vuokran määrä lasketaan ensisijaisesti alueen vastaavan vuokratuoton perusteella.
Minimiaika, jonka Toimittaja tekee kalustettua vuokrausta, on 4 kuukautta. Aika voi olla jaettuna kahteen
osaan, esimerkiksi asunnon putkiremonttia ennen ja jälkeen.

Osapuolien velvollisuudet

Asiakas vastaa siitä, että Toimittajan palveluille ei ole estettä kolmannen osapuolen, kuten taloyhtiön
puolelta.
Asiakas on velvollinen vakuuttamaan sen asunnon kiinteine irtaimistoineen, johon palvelu toimitetaan. Se
osapuoli, jonka nimissä muu irtaimisto on, on velvollinen vakuuttamaan sen.
Ensisijaisesti asunnolle sattuneet vahingot korvaa ne aiheuttanut yöpyjä tai osapuoli. Toimittajan ja
Asiakkaan korvausvelvollisuudet ovat samat kuin vuokrasuhteessa, jossa Toimittaja on asunnossa vuokralla.

Palkkio ja maksuehdot

Toimittaja ottaa vastaan kaikki yöpyjiltä ja palveluntarjoajilta tulevat tilitykset ja hoitaa osuuksien jaon
Osapuolille. Asiakas vastaa oman osuutensa veronmaksusta, eikä Toimittajan voida katsoa olevan vastuussa
Asiakkaan veronmaksuun liittyvissä asioissa.
Osapuolien osuudet lasketaan arvonlisäveron jälkeisestä liikevaihdosta, jos Toimittaja hoitaa koko
edelleenvuokraustoiminnan eikä ole ns. co-host.
Asiakkaan osuus maksetaan kuun 15. ja viimeinen päivä siihen. Vuokrat maksetaan kuun viimeinen päivä.
Toimittaja ei maksa osuuksia ennakkoon. Tilityksien viivästyminen muista kuin Toimittajasta johtuvista syistä
ei kerrytä viivästyskorkoa.

Oikeus käyttää alihankkijoita

Toimittajalla on oikeus teettää toimitusehtojen mukaisia tehtäviään alihankkijoilla. Toimittaja vastaa
alihankkijoidensa töistä kuin omista töistään.

Toimitusehtojen tulkinta

Nämä ehdot sisältävät kokonaisuudessaan kaiken, mitä Toimittajan ja Asiakkaan välillä on palvelujen
toimittamista koskien sovittu.
Jos näihin ehtoihin sisältyvän lausekkeen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta
toimitusehtojen muiden lausekkeiden pätevyyteen.
Toimittaja varaa oikeuden tehdä toimitusehtoihin muutoksia.